Cần thợ Nails tại Pine Bluff, AR

-
VNailPro
-
08.11.2019

Cần thợ nails nam/nữ biết bột, wax, eyeslashs, trả tiền lương mỗi tuần cash only, bao lương. Có chỗ ở riêng cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 870-718-8107 (ANDY) hoặc 469-307-3139 (NINA)

Phone : 469-307-3139
Address:
Pine Bluff, AR

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...