Cần thợ nails part time or full time biết làm chân tay nước hoặc bột. Tiệm ở khu downtown. Cần sang tiệm nails và tóc rộng rãi, rent rẻ, income ổn định. Ai thật lòng muốn sang, liên hệ: Chung. Cell: 347-461-8101 or Work: 732-324-6338.Thông Tin Liên Hệ:Rose #1

-
Adam
-
12.11.2019

Cần thợ nails part time or full time biết làm chân tay nước hoặc bột. Tiệm ở khu downtown. Cần sang tiệm nails và tóc rộng rãi, rent rẻ, income ổn định. Ai thật lòng muốn sang, liên hệ: Chung. Cell: 347-461-8101 or Work: 732-324-6338.

Thông Tin Liên Hệ:
Rose #1

732-324-6338

Perth Amboy, NJ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...