Cần thợ Nails tại Alamogordo, NM

-
Andy Nguyen
-
12.11.2019

Cần thợ nails bột và thợ chân tay nước bao lương $900-$1400/w closed Sunday,khu mỹ trắng ,tip cao ,có chổ ăn ở riêng ,Internet ,chỗ làm thoải mái …v..v…,muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc :575-446-6100,619-993-3831 or 619-992-5259( huy-vân) thank you .Have a nice day !.

575-446-6100

Alamogordo, NM

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...