Cần thợ Nails tại Alamogordo, NM

-
Andy Nguyen
-
12.11.2019

Cần thợ nail kinh nghiệm bột, làm TCN, bao lương $1.000/6days. Off sunday Cần thợ nữ TCN, biết wax càng tốt, bao lương. Có chỗ ở đàng hoàng và internet cho thợ ở xa. Xin liên lạc: Lee 575-446-6200

575-446-6200

Alamogordo, NM

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...