Cần thợ Nails tại Ballwin, MO

-
VNailPro
-
11.11.2019

Cần thợ nail Nữ biết làm bột và chân tay nước. Khu Mỹ trắng, khách lịch sự, tip cao. Bao lương hoặc ăn chia. Tiệm nằm ở khu Manchester Chesterfield. Xin liên hệ: 314-629-4910 (Cell).

Thông Tin Liên Hệ:
Ellisville Nail Inc

314-629-4910

Ballwin, MO

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...