Cần thợ Nails tại Belton, MO

-
VNailPro
-
11.11.2019

Nail Deluxe Tiệm Nail trong Belton, MO Cần Thợ Nails. Tiệm đông khách, Khu Mỹ Trắng, Tip cao khách dễ CHỊU. Cần thợ Nail gấp, thợ Chính hoặc phụ. Mức lương Từ $900 tới $1,400 một tuần, Nếu cần Chủ sẽ. Bao lương tùy theo Tay nghề, có phòng riêng cho thợ Ở xa nếu cần.. Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: (901) 336-1029

901-336-1029

Belton, MO

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...