Cần thợ Nails tại Burnsville, MN

-
VNailPro
-
11.11.2019

Tiệm vùng Burnsville, Minnesota, rất đông khách, không khí làm việc vui vẻ, thoải mái. Cần thợ có kinh nghiệm làm pink and white, làm lâu dài. Bao lương $800/ per week. Liên lạc Kim: 952-898-5855

Thông Tin Liên Hệ:
Sonnys Nails

952-898-5855

Burnsville, MN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...