Cần thợ Nails tại Carlsbad, NM

-
Andy Nguyen
-
12.11.2019

Tiệm nail vùng New Mexico. Cần thợ nail tay chân nước và làm Pink & White biết làm đủ thứ, bao lương $900/ tuần. Tiệm khu mỹ trắng, tip cao. Chủ hòa đồng, làm việc không khí gia đình. Quý vị có thành ý xin vui lòng liên lạc : 575-499-6655

575-499-6655

Carlsbad, NM

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...