Cần thợ Nails tại Charleston, SC

-
VNailPro
-
13.11.2019

CẦN THỢ NAIL GẤP
Cần thợ nails giỏi, thợ Nữ hay 2 Vợ Chồng càng tốt. Tiệm khu mỹ trắng, khách du lịch. Lương từ 1000-1300/tuần. Tip rất cao. Bao lương thợ Pro.
Liên lạc cell 256-529-0838 work 843-207-4132. Địa chỉ: Charleston, SC

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết