Cần thợ Nails tại Charleston, SC

-
VNailPro
-
13.11.2019

Tiệm tại downtown Charleston đang cần thợ. ĐA số khách du lịch và học sinh đại học. Lương trên 5k/ tháng, tip cao. Làm bột không tính turn. Tiệm nhiều khách sns. Có chỗ ở sạch sẽ thoải mái cho thợ ở xa. Liên lạc 704 975 1959. Địa chỉ: Charleston, SC

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết