Cần thợ Nails tại Charleston, SC

-
VNailPro
-
13.11.2019

TIỆM NAIL VÙNG Summerville SC. MỸ TRẮNG CẦN THỢ NAIL GẤP NAM/NỮ, FULL TIME/ PART TIME. TAY CHÂN NƯỚC, GEL, NẾU BIẾT BỘT CÀNG TỐT. KHÁCH MỸ TRẮNG, TIP CAO, GIÁ CAO, LÀM NHIỀU SNS. BAO LƯƠNG $900 – $1200 TÙY THEO KHẢ NĂNG LIÊN LẠC. Địa chỉ: Charleston, SC

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết