Cần thợ Nails tại Charlotte, NC

Cần thợ Nail nữ biết làm bột. Tiệm ở khu mỹ trắng (Khu Ballantyne, Charlotte NC) khách đông, tip hậu. Xin liên lạc (704) 502-3658.

Thông Tin Liên Hệ:
Aloha Nails

704-502-3658

Charlotte, NC

Có thể bạn quan tâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here