Cần thợ Nails tại Chattanooga, TN

-
VNailPro
-
13.11.2019

Cần 3 Bạn làm Nails Nam hay Nữ, Tiệm Mỹ Trắng 99%, khách hàng rất hiền, tiền típ hậu, chỗ làm sạch sẽ thoải mái.
Gel polish $35
Basic Pedicure & manicure $45.
Anh Chị có nhã ý xin Liên Lạc
(423)316-6251 or (423)316-6252
Xin Cám Ơn

Chattanooga, TN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết