Cần thợ Nails tại Chesterfield, MO

-
VNailPro
-
11.11.2019

Tiệm rất đông khách ở khu sang trọng trong Chesterfiẹld. Khách nhà giàu, tips cao, 99% khách Mỹ trắng. ĐAng cần gấp 2 hoặc 3 thợ giỏi, biết làm bột, gel nước, pink and white. Xin liên lạc: Nikki (314)660-6893

Thông Tin Liên Hệ:
K Nails

314-660-6893

Chesterfield, MO

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...