Cần thợ Nails tại Clovis, NM

-
Andy Nguyen
-
12.11.2019

Cần thợ nail kinh nghiệm bột Pink & White, làm Tay Chân Nước. Bao lương $800-$900/ 6 days. Cần thợ nữ TCN, biết wax càng tốt, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Có phòng riêng cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc: Mai (714) 343-1314.

714-343-1314

Clovis, NM

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...