Cần thợ Nails tại Columbia, MO

-
VNailPro
-
11.11.2019

Cần nhiều thợ nails biết làm bột good và chân tay nước, shellac. ưU tiên lương bao thợ ở xa để tự tin đi xa $ 900 tuần hơn ăn chia. Bảo đảm lương Cao $4.500 đến $5.000 tháng tiệm đông khách giá nails còn Cao, có nhà ở cho thợ ở xa đến làm. Tiệm làm không khí vui vẻ, tip hậu, khách Mỹ trắng. Xin liên lạc: jenny Nguye…n, chris nguye…n (573) 446-6034 cell (714) 267-7828.

Thông Tin Liên Hệ:
California Nails

714-267-7828

Columbia, MO

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...