Cần thợ Nails tại Columbia, SC

-
VNailPro
-
13.11.2019

Cần thợ nail nữ biết làm mọi thứ, bao lương $1,100/ tuần, nếu hơn ăn chia 6/4. Thợ giỏi sẽ bao nhiều hơn. Yêu cầu có bằng SC. Xin liên lạc số (803) 834-2580 hoặc số (803) 414-7988.
Thông Tin Liên Hệ:
Top Nails: 803-414-7988. Địa chỉ: Columbia, SC

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết