Cần thợ Nails tại Dillon, SC

-
VNailPro
-
13.11.2019

Tiệm Nail In Dillon, South Carolina Cần thợ bột và chân tay nước. Bao lương $1000 – $1300/ tuần làm 6 ngày. Có chỗ ở phòng riêng cho thợ ở xa. Tiệm Khách mỹ trắng và mỹ đen, có khách đông quanh năm. ĐảM bảo income cao cho thợ.
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 843-931-2259 or 843-774-3333 – Dillon, SC
Thank You!

 

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết