Cần thợ Nails tại Duluth, MN

-
VNailPro
-
11.11.2019

Cân thợ nam ỏ nữ làm bột và tcn. Có phòng riêng cho thợ ở.và Internet. Tiệm mỹ trắng.lương làm từ 1100-140000good tip.làm 6ngày mon-friday.9am-7: 00 sat.9am-5: 30 pm. Closed Sunday. Xin vui lòng liên lạc số điện thoại. Shop 218 7335601 cel2182517255

218-733-5601

Duluth, MN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...