Cần thợ Nails tại Duluth, MN

-
VNailPro
-
11.11.2019

Tiệm rất đông khách ở tiểu bang Minnesota cần gấp gấp 3 thợ nam nữ làm Chân tay nước hoặc everything. Tiệm rất đông khách, mỹ Trắng, Giá cao, môi trường làm việc vui vẻ công bằng hòa đồng. Thợ trong tiệm hiện tại làm từ 1000-1500/ Tuần tuy Theo tay nghề. Có chỗ ăn ở thoải mái cách tiệm 5 phút. Cơ hội cho các bạn chiu khó siêng năng. Rượu Chè, cờ bạc, làm biếng xin đừng gọi. Xin gọi cho Kim 9094728901.

909-472-8901

Duluth, MN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...