Cần thợ Nails tại Frisco, TX

-
Peter Nguyễn
-
13.11.2019

BAO LƯƠNG $1000 – $1000 Tuần
Tiệm nail ở Friscở khu sang tip rất cao cần gấp nhiều thợ chân tay nước, gel, dipping và waxing (làm full-time or part-time). Bao lương $800 – $1000. Không trừ tiền supply hay clean up, chổ làm việc vui vẻ dể chịu. Xin liên lạc (469) 877-6984 (469) 362-5335

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...