Cần thợ Nails tại Garland, TX

-
Peter Nguyễn
-
13.11.2019

Garland TX 01/14/2019
Cần thợ Nail in Garland. ) Cần thợ bột, dip powder, gel, wax, mani/pedi, full time /part time welcome. Bao lương $800 . Mani/pedi bao luong 600.closed Sunday

Liên hệ: 469-5310601. Địa chỉ: Garland, TX

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết