Cần thợ Nails tại Garland,TX

-
Peter Nguyễn
-
13.11.2019

MỚI MỚI!
Cần thợ nails làm móng bột, dipping powder và cần thợ chân tay nước. Bao lương $800/tuần tùy theo kinh nghiệm. Tiệm ở Garland khu 3 màu chổ làm vui vẻ.
Xin liên lạc Hong 214-682-0665

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...