Cần thợ Nails tại Great Falls, MT

-
VNailPro
-
12.11.2019

Cần thợ nails đi xuyên bang, có kinh nghiệm pink and white, chân tay nước. Bao lương 1000/tuần hơn ăn chia. Tiệm Khu Mỹ Trắng giá cao, típ hậu. Có chỗ ở, có wifi, chổ làm thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc : (406) 241-7956 or (406)540-2868.

406-540-2868

Missoula, MT

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...