Cần thợ Nails tại Hanover, PA

-
VNailPro
-
13.11.2019

Cần thỢ nail biết làm đủ thứ. Pink and white. Bao lương $900 trên ăn chia 6/4. Tiệm rất đông khách.lương $1300-$1500/tuần. Tip cao.Mỹ trắng 100%. Tiệm vui vẻ, hòa đồng. Liên lạc: Thao (814)934-1303. Or Henry (313)506-6933
Thông Tin Liên Hệ:
Happy Nails

Hanover, PA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết