Cần thợ Nails tại Henderson, NV

-
Andy Nguyen
-
12.11.2019

Tiệm nail ở Las Vegas cần 2 thợ – 1 thợ nail có kinh nghiệm vẽ bột và biết facial/waxing and 1 thợ biết vẽ bột and tay chân nước. Có licent bất cứ tiểu bang nào cũng được. Xin liên lạc: 702-636-8855 or 702-686-1984 (cell)

Thông Tin Liên Hệ:
Ave Nails

702-686-1984

Henderson, NV

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...