Cần thợ Nails tại Hermitage, TN

-
VNailPro
-
13.11.2019

Tmt nail spa cần thợ biết làm everything và có bằng tn, bao $1,200 trên ăn chia. Và cần thợ Chân Tay nước gấp. Tiệm đông khách, income cao và tips nhiều. Cần thợ làm lâu dài. Chỗ làm thoải mái và vui vẻ. Xin liên Lạc Tay (615) 983-2177 or tiệm (615) 357-0872. Cám ơn

Hermitage, TN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết