Cần thợ Nails tại Houston, TX

-
Peter Nguyễn
-
13.11.2019

PLANET NAIL SPA
Cần gấp nhiều thợ nails, thợ bột biết đủ thứ bao $750-$1000/ 6 ngày, thợ chân tay nước giỏi, bao $500-$700/ 6 ngày, tiệm khu Westheimer và Eldridge, xin liên lạc (281) 788-8107 (832) 247-1106 Houston, TX

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết