Cần thợ Nails tại Incline Village, NV

-
Andy Nguyen
-
12.11.2019

Cần thợ nail nữ, có bằng NV, biết làm bột, khu du lịch, giá cao: gel mani $45, gel pedi $65, income $5500-$6000/tháng. Xin liên lạc: (916)955-1354 or (775)831-2679.

Thông Tin Liên Hệ:

Địa Chỉ: , Incline Village, NV – 89451

775-831-2679

Incline Village, NV

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...