Cần thợ Nails tại Jackson, MT

-
VNailPro
-
12.11.2019

Cần thợ làm DIP, CTN. Vợ chòng càng tốt. Tiệm mới sạch Income $1200-1800/tuần (không bao gồm tips – tips cao) chủ dễ chịu bao lương 1000 and up tuy khả năng Khách khu mỹ trắng 100% cách trường đại học 5 phút lái xe. Có chổ ở cho thợ. Please call or text. Thanks you!

714-697-6322

Jackson, MT

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...