Cần thợ Nails tại Lakeville, MN

-
VNailPro
-
11.11.2019

Tiệm Mỹ trắng, thu nhập ổn định khá cao, cần thợ lịch sự chuyên nghiệp tiếp khách tốt, biết làm pink and white. Chổ làm thoải mái, vui vẻ. Xin liên lạc: Tuyen (952)898-5787

Thông Tin Liên Hệ:
Euro Nails

952-898-5787

Lakeville, MN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...