Cần thợ Nails tại Las Vegas, NV

-
Andy Nguyen
-
12.11.2019

Cần thợ vùng Southwest Las Vegas-Nevada. Cần thợ Eyelash kinh nghiệm bột, gel, tay chân nước. Tiệm khu Mỹ trắng, tip hậu. Có bằng Nevada. Lương từ $800-$1500/weeks. Có chỗ ở nếu cần. Liên lạc: David (951)213-1122 or Tiệm: (702)848-7883

Thông Tin Liên Hệ:
Pop Lash and Nails

702-848-7883

Las Vegas, NV

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...