Cần thợ Nails tại Loudon, NH

-
Adam
-
12.11.2019

Cần thợ nails làm lâu dài, biết làm đủ thứ, hoặc làm bột, hoặc tay chân nước. Bao lương, tùy theo tay nghề. Tiệm 100% mỹ trắng, tip Cao. ĐảM bảo có income. Khách dễ chịu, có chỗ cho thợ ở xa, có internet ở tiệm cũng như ơ nhà. Chỗ làm vui vẻ, không khí gia đình, kg Giành giựt. Income cao. Vui lòng text message, or leave voice mail nếu busy, kg bắt phone được. Thank you

423-404-2693

Loudon, NH

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...