Cần thợ Nails tại Mankato, MN

-
VNailPro
-
11.11.2019

Cần thợ nails gấp có kinh nghiệm làm bột và PandW. Khu Mỹ trắng, tip cao, bao lương $1000/tuần (6 ngày) trên ăn chia. Xin liên lạc: Hùng (507)720-7266 or Cell (507)469-1358. Thanks

Thông Tin Liên Hệ:
Nails By Jordan

507-469-1358

Mankato, MN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...