Cần thợ Nails tại Mankato, MN

-
VNailPro
-
11.11.2019

Cần thợ nail biết làm bột và giỏi chân tay nước, gel manicure. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo thỏa thuận. Tiệm ở khu Mỹ trắng, good income, rất thích hợp cho những người muốn làm việc lâu dài. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, không tranh giành.Có chỗ ở cho thợ ở xa. Thật lòng xin gọi (507)351-6888.

Thông Tin Liên Hệ:
Nails Group

507-351-6888

Mankato, MN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...