Cần thợ Nails tại Marshall, MN

-
VNailPro
-
11.11.2019

Tiệm cần 3 thợ nail gấp, nam or nữ cũng được. Có chỗ ở, bao lương $900 -$1,000 trên ăn chia tùy theo khả năng. Xin gọi: Kathy. Cell: (507) 351-1663 or Work: (507) 532 2645

Thông Tin Liên Hệ:
Prof Nails

507-532-2645

Marshall, MN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...