Cần thợ Nails tại Osseo, MN

-
VNailPro
-
11.11.2019

Cần thợ có kinh nghiệm làm bột, hoặc liquid gel. Bao lương hoặc ăn chia. Tiệm giá cao, ở khu trung tâm thành phố và khách Mỹ trắng. Website: Liên lạc: Annie (763) 744-8748 (cell) Không thật lòng, xin miễn gọi!

Thông Tin Liên Hệ:
Peony Nail Spa Inc

763-744-8748

Osseo, MN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...