Cần thợ Nails tại Portales, NM

-
Andy Nguyen
-
12.11.2019

Cần thợ nail dưới 35 tuổi làm chân tay nước, shellac, biết wax càng tốt. Chủ rất tốt và dễ… chịu, không khí làm việc vui vẻ. Không giành giật. Có phòng riêng cho thợ ở xa. Xin liên lạc Benny 714-589-4746

Thông Tin Liên Hệ:
A N B Nails

714-589-4746

Portales, NM

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...