Cần thợ Nails tại Prudenville, MI

-
VNailPro
-
11.11.2019

Cần thợ nail và thợ chân tay nước có kinh nghiệm. Tiệm vùng Mỹ trắng 100% và bao lương một tuần $750 hơn ăn chia có chỗ ở cho thợ ở xa: chân tay nước $40, chân nước $28 và tay nước $15, bộ mới thưởng $28, fill thường 18 và p/w full $45, p/w fill $30 Xin liên lạc: Dao Cell: 313-632-4217 hoặc Tiệm: 989-366-7279.

Thông Tin Liên Hệ:
Queen Nails

989-366-7279

Prudenville, MI

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...