Cần thợ Nails tại Saint Louis, MO

-
VNailPro
-
11.11.2019

Cần thợ nail in Saint Louis MO. Cần thợ nails biết làm chân tay nước or dip, bột càng tốt. Bao lương or ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Tiệm mở cửa 7/ tuần. Monday – Friday từ 9: 30 am – 8: 00 pm. Saturday từ 9: 00 am – 7: 00 pm. Sunday từ 11: 00 am – 5: 00 pm. Sẽ có ngày nghỉ cho thợ trong tuần.

Tiệm Cosmo Nails & Spa nằm trong khu khách sang, Mỹ trắng, giá nails cao, tip cao. Tiệm làm việc không khí thoải mái, chủ tận tình với nhân viên, chia turn rất công bằng. Anh chị thật lòng xin liên lạc để chi tiết: 314-680-5809 (Cell) or 314-814-2254 (Cell). Thank you!

314-814-2254

Saint Louis, MO

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...