Cần thợ Nails tại Saint Paul, MN

-
VNailPro
-
11.11.2019

Tiệm vùng White bear lake khu Mỹ trắng, khách sang, cần thợ bột giỏi bao lương $1000/tuần hơn ăn chia và thợ tay chân nước, biết tiếng anh. Xin Liên lạc Katie : 651-353 9379

Thông Tin Liên Hệ:
Perfect 10 Nails and Spa

651-353-9379

Saint Paul, MN

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...