Cần thợ Nails tại San Antonio, TX

-
Peter Nguyễn
-
13.11.2019

Tiệm Jade Nails I-35 exit 175 Cần gấp thợ nữ bột và chân tay nước biết shellac, biết waxing càng tốt. Tiệm không khí vui vẻ, trang nhã, chỗ làm thoải mái, có Internet, mọi người hiền hòa dễ thương. Rất cần người hợp tác vui vẻ, tế nhị. Bảo đảm income cao, giá cao, Mỹ trắng, tip cao. Không lo lắng về income. Lien he Mindy: 210 725 4623 or Stacy 210 566 3122 / San Antonio, TX

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết