Cần thợ Nails tại Seneca, SC

-
VNailPro
-
13.11.2019

Tiệm ở seneca sc đang cần thợ phải có bằng, lương từ 6000-8000k tháng, sẵn sàng bao lương cho nếu anh chị muốn, lương bao 1300/tuần_6 ngày. Tiệm nằm trong khu shopping lớn, gần trường đại học lớn, khách mỹ trắng 90%, income cao, tip ko dưới 500/tuần (6 ngày) chỗ làm vui vẻ chia turn công bằng.có nhà cho thợ ở xa, chỗ ở sạch sẽ khu sang mỹ trắng, đặc biệt chỉ có $200 /tháng. Ai thật lòng xin liên hệ KIN 864 624 7513 . Seneca, SC

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết