Cần thợ Nails tại Sikeston, MO

-
VNailPro
-
11.11.2019

Tiệm nail ở MO cần thợ kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm, bao lương $800-$1,000/tuần, có bằng MO, có chỗ ăn ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: Dana (573)703-5598 or (573)703-4912.

Thông Tin Liên Hệ:

Địa Chỉ: , Sikeston, MO – 63801

573-703-4912

Sikeston, MO

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...