Cần thợ Nails tại Sikeston, MO

-
VNailPro
-
11.11.2019

Tiệm nail ở Missouri cách xa St. Louis 2 tiếng lái xe cần 2 thợ bột gấp, hoặc chân tay nước. Bao lương tỪ $900 tới $1200 1 tuần hơn chia 6/4, Làm 6 ngày 1 tuần, có chỗ ở lúc ban đầu mùa hè bảo đảm lương từ $1200- $1500 1 Tuần. Xin liên lạc : Dana (573) 703-5598

Thông Tin Liên Hệ:
Elegant Nails

573-703-5598

Sikeston, MO

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...