Cần thợ Nails tại Prescott, AZ

-
Adam
-
08.11.2019

Cần thợ Nam/Nữ 45T trở xuống làm TCN and Shellac Gel. Có bằng Arizona càng tốt. Một tuần 800/up. Khu Mỹ Trắng, tip cao. Có phòng riêng và internet. —-Hoặc, cần 1 người ở chăm 1 bé trai 3 tháng tuổi và một bé trai 4 tuổi cuối tuần. Bao ăn, Bao ở. $1200/tháng. Vui lòng liên lạc: Tiệm: (928) 443-9802 Cell: (714) 510-6337.

Thông Tin Liên Hệ:
Winn Nails and Spa

Phone : 714-510-6337
Địa chỉ:
Prescott, AZ

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...