Cần thợ Nails tại San Dimas, CA

-
VNailPro
-
10.11.2019

Cần tuyển 2 thợ nail có kinh nghiệm. CALI license. Tiệm trong shopping center lớn. 1 block dài. Khách Mỹ Trắng. Nhiều khách walk-in. Làm Part Time or Full Time. Thật tình làm lâu dài. Chia turn công bằng. Cách Bolsa 20 phút. Cách Rosemead 20 phút. Call Manager (626) 589-7724

626-589-7724

San Dimas, CA

Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết
...

Google “vnailnews”
hoặc tải app để tái
truy cập nhanh

Đã Hiểu
...