Thuế Mỹ

Biểu Mẫu 1099 của IRS là gì?

-
02.04.2021
Biểu mẫu Form 1099 là tờ thông báo thu nhập mà bên thuê lao động có trách nhiệm phải gửi cho đối tượng lao động có hợp đồng vào tầm tháng 2 hàng năm nếu...
1 2
Loading...
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết