Virginia

Cần Thợ Nail In Virginia Beach, VA

-
24.11.2020
Cần Thợ Nail In Virginia Beach, VA Tiệm Nail Works ở thành phố Virginia Beach VA đang cần thợ nails có kinh nghiệm biết làm everything, biết làm wax càng tốt. Bao lương or ăn chia tùy theo tay nghề. Chủ không trừ tiền supply của thợ, chia turn rất công bằng....

Cần Thợ Nail In King George VA

-
13.11.2020
Cần Thợ Nail In King George VA. Chủ rất cần thợ chăm chỉ và làm việc lâu dài. Cần thợ nails nữ biết làm đủ thứ. Bao lương thợ có có kinh nghiệm từ $2,500 -...

Cần Thợ Nail Xuyên Bang

-
21.10.2020
Cần Thợ Nail In Bristol VA Cần thợ nail nam nữ biết làm chân tay nước, bột, thợ biết làm đủ thứ. Bao lương hoặc ăn chia, lương từ $5000 - $8000/ tháng tùy theo...
1 2
Loading...
Tin nổi bật
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết