Chính phủ Hoa Kỳ cấu trúc như thế nào?

-
Thomas Nguyen
-
26.11.2020

Chính phủ Hoa Kỳ cấu trúc như thế nào?

Cấu trúc chính phủ Hoa Kỳ là ví dụ hoàn hảo cho quyền lựa chọn lãnh đạo thuộc về người dân, chứ không phải cá nhân nào hết. Trong quá trình hình thành, người Mỹ đã xác định hướng đi riêng cho quốc gia của mình.

Tinh thần của Hiến pháp Mỹ không phải ngẫu nhiên mà có. Những người lập quốc hiểu được rằng bất kỳ chính phủ nào được trao quá nhiều quyền lực thì cuối cùng sẽ đàn áp người dân. Những kinh nghiệm trước đó ở Anh quốc đã khiến họ lo ngại về quyền lực chính trị chỉ tập trung dưới thời chế độ quân chủ. Họ tin rằng việc kiểm tra và cân bằng chính phủ mới là cách để có tự do lâu dài.

Từ tinh thần trên, cấu trúc chính phủ được đưa ra vào 1787 đã định hình lịch sử Mỹ và phục vụ tốt cho quốc gia. Nó là 1 hệ thống mang tính kiểm tra và cân bằng với nhau, được tạo từ 3 nhánh và có thiết kế nhằm đảm bảo không nhánh nào giữ quá nhiều quyền lực.

1. Nhánh Hành pháp.

Chính phủ Hoa Kỳ cấu trúc như thế nào?
Nhà Trắng là hình ảnh đại diện cho nhánh Hành pháp

Nhánh này của chính phủ do Tổng thống đứng đầu – người đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia trong quan hệ ngoại giao và là Tổng tư lệnh cho tất cả các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Tổng thống chịu trách nhiệm triển khai và thực thi các luật do Quốc hội viết ra. Hơn nữa, ông bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan liên bang, bao gồm cả Nội các, để đảm bảo pháp luật được thực thi.

Phó Tổng thống cũng là một phần của nhánh Hành pháp – người phải sẵn sàng đảm nhận chức vụ tổng thống nếu có yêu cầu, cũng là người tiếp theo để kế vị nếu Tổng thống hiện tại chết hoặc mất khả năng đảm nhiệm khi đương chức hoặc có quá trình luận tội xảy ra.

Có 15 bộ phận hành pháp liên bang được thành lập, thực thi và giám sát các quy tắc dày đặc. Là cơ quan hành chính của Tổng thống, các bộ phận hành pháp tạo nên Nội các cố vấn cho tổng thống. Người đứng đầu các bộ phận này gọi là Thư ký, được tổng thống bổ nhiệm và nhận chức sau khi được Thượng viện xác nhận.

Vị trí này cũng được đưa vào danh sách kế nhiệm Tổng thống, trong trường hợp có vị trí khuyết trong nhiệm kỳ tổng thống, sau Phó Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện.

2. Nhánh Lập pháp.

Chính phủ Hoa Kỳ cấu trúc như thế nào?
Điện Capitol Hoa Kỳ hay Tòa Quốc hội Hoa Kỳ là trụ sở của Quốc hội, được xây tại Washington, D.C., trên Capitol Hill ở cuối phía Đông của National Mall

Xã hội nào cũng cần luật pháp. Tại Hoa Kỳ, quyền làm luật được trao cho Quốc hội. Quốc hội chia thành 2 nhóm: Thượng viện và Hạ viện với thành viên được bầu chọn từ mỗi bang.

  • Thượng viện gồm 2 Thượng nghị sĩ cho mỗi tiểu bang
  • Hạ viện dựa trên dân số, tổng cộng 435 thành viên.

Cấu trúc của 2 viện trên là cuộc tranh luận lớn nhất trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Lập hiến. Bằng cách chia đều các đại diện và dựa trên quy mô, các nhà lập quốc đảm bảo mỗi bang đều có tiếng nói trong chính phủ Liên bang.

3. Nhánh Tư pháp.

Có thề nói luật pháp Hoa Kỳ như một tấm thảm phức tạp được dệt qua lịch sử. Vì đôi khi mơ hồ, đôi khi chúng rất cụ thể và gây nhầm lẫn. Hệ thống Tư pháp liên bang phải sắp xếp thông qua mạng lưới pháp luật này và quyết định điều gì là hợp hiến và không hợp hiến.

Nhánh Tư pháp được tạo thành từ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS), gồm 9 thành viên, cấp cao nhất là vị trí Chánh án Hoa Kỳ. Thành viên Tòa án Tối cao được bổ nhiệm bởi Tổng thống đương nhiệm khi trống chỗ. Thượng viện phải chấp thuận 1 người được đề cử bằng đa số phiếu. Mỗi thành viên Tư pháp phục vụ trọn đời, mặc dù họ có thể từ chức hoặc bị luận tội.

Nhánh Tư pháp cũng gồm các tòa án cấp thấp hơn. Toàn bộ hệ thống tòa án Liên bang được gọi là “những người bảo vệ Hiến pháp”, chia thành 12 quận Tư pháp. Nếu 1 vụ việc được phản đối ngoài tòa án quận, nó sẽ chuyển đến Tòa án Tối cao để có quyết định cuối cùng.

4. Chủ nghĩa Liên bang ở Hoa Kỳ.

Hiến pháp Hoa Kỳ thiết lập chính phủ dựa trên “Chủ nghĩa Liên bang”. Là sự chia sẻ quyền lực giữa chính quyền quốc gia và tiểu bang.

Hình thức chính phủ chia sẻ quyền lực này đối lập với “Chính phủ Tập trung”, theo đó Chính phủ Liên bang duy trì toàn bộ quyền lực. Nhưng, một số quyền hạn được trao cho Chính quyền Tiểu bang nếu đó không phải là vấn đề bao trùm cả Hoa Kỳ.

Chính phủ Hoa Kỳ cấu trúc như thế nào?

Tu chính án thứ 10 của Hiến pháp đã phác thảo cấu trúc Chủ nghĩa Liên bang như sau: “ Các quyền hạn không nằm ở Hiến pháp, cũng không bị cấm bởi tiểu bang nào mà được dành cho cả đất nước hoặc người dân Hoa Kỳ”.

Tu chính án có thể là:

  • Một văn bản sửa đổi bổ sung cho 1 luật hoặc đạo luật
  • Tu chính án hiến pháp là một văn bản sửa đổi bổ sung cho một hiến pháp.

Một số động thái như in tiền và phát động chiến tranh là quyền của Chính phủ Liên bang. Những việc khác, như tiến hành bầu cử và cấp giấy phép kết hôn là trách nhiệm của từng bang. Cả 2 cấp có thể thành lập tòa án và thu thuế.

Hệ thống Chủ nghĩa Liên bang cho phép Chính quyền Tiểu bang hoạt động riêng để phục vụ người dân của bang mình.

 

#Cập nhật nhanh:

Bầu cử 2020: Hiểu đơn giản về hệ thống chính trị Hoa Kỳ

Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết